top of page
Mistig veld

Stichting

MomC | Music of many Cultures

VOOR MUSICI & COMPONISTEN

begeleiding & advies

muziekprojecten & fondswerving 

Begeleidin
Gebieden van de paardebloem

Begeleiding & Advies

muziekprojecten & fondsenwerving    

 

MomC | Music of many Cultures – een stichting zonder winstoogmerk – is

er voor musici en componisten.

 

MomC geeft begeleiding en advies bij hun muziekprojecten, inclusief fondsenwerving. Van ontwerp projectplan tot en met definitief projectplan.

Doel
grass-3765172__480.jpg

Doel

beoefening, uitvoering & ervaring    

 

MomC | Music of many Cultures heeft als doel bij te dragen aan het bevorderen van beoefening, uitvoering en beleving van niet-westerse muziek als essentieel onderdeel van de Nederlandse en Europese muziekcultuur.

MomC wil dit bereiken door het ondersteunen en adviseren van muziekprojecten van musici & componisten.

Focus
Poppy Field

Focus

aandachtsgebied & beleving    

 

Het aandachtsgebied van MomC is de niet-westerse muziek in al haar verschijningsvormen in Nederland / Europa en daarmee samenhangende de rijke bronnen van muzikale stromingen en muzikale talenten. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de muzikale cross-overs tussen de verschillende muziekculturen.


MomC heeft ervaring in het begeleiden en adviseren van muziekprojecten en muziekuitvoeringen, inclusief (voor)onderzoek, opzet, ontwikkeling, realisatie en fondsenwerving.

Werkwijze

Werkwijze

 

aanpak muziekprojecten

 

MomC begeleidt en adviseert musici en componisten met hun muziekprojecten. Hiervoor heeft MomC een concept projectplan inclusief begroting ontwikkeld, wat de basis vormt voor fondsenwerving, werving van sponsors en partners.

 

De essentie van de aanpak is nauwe samenwerking tussen muzikant/componist en MomC, bestaande uit twee fasen:

Conceptfase

a) Oriëntatie op het projectonderwerp en eventueel vooronderzoek door musicus/componist en MomC;

b) MomC stuurt het concept projectplan en begrotingsconcept naar muzikant/componist;

c) De teksten van het concept projectplan en berekening van het begrotingsconcept worden door de muzikant/componist aangeleverd.

Eindfase

a) MomC schrijft het definitieve projectplan inclusief de begroting.

b) De musicus/componist en MomC selecteren gezamenlijk fondsen, subsidieverstrekkers en sponsors passend bij het project.

c) MomC begeleidt en adviseert de musicus/componist met het aanvragen van bijdragen bij de geselecteerde fondsen, subsidiënten         en sponsors.

De conceptfase is kosteloos. Voor de eindfase wordt een gezamenlijke overeenkomst gemaakt waarin de samenwerkingsvorm, een tijdlijn met werkzaamheden en de hoogte en wijze van betaling wordt beschreven. Voor het schrijven het definitieve projectplan en de begroting kan eventueel een vergoeding worden gevraagd, verder werkt MomC op basis van no-cure-no-pay.

bottom of page